วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนมกราคม 2567
เมืองวิทยาศาสตร์ภาคตะวันตก “เฉิงตู-ฉงชิ่ง”

 • วงแหวนเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง
  • เป้าหมายการพัฒนา
 • เมืองวิทยาศาสตร์ภาคตะวันตก
  • เป้าหมายการพัฒนา
  • ความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ และแพลตฟอร์มนวัตกรรมระดับชาติ
  • มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีหลักที่สำคัญ และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์
  • ปฏิรูประบบและกลไกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
  • เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระดับภูมิภาค และสร้างพื้นที่แห่งใหม่สำหรับการเปิดกว้างในภาคตะวันตกของจีน
  • รับประกันการดำเนินงานขององค์กร
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เมืองวิทยาศาสตร์ภาคตะวันตก (เฉิงตู)
  • เมืองวิทยาศาสตร์ภาคตะวันตก (ฉงชิ่ง)
  • เขตนวัตกรรมความร่วมมือเหลียงเจียงฉงชิ่ง
 • โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เครื่องโทคาแมค HL-2M
  • ศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติเฉิงตู
  • แพลตฟอร์มการจำลองไดนามิกการขนส่งทางรางแบบโพลีมอร์ฟิกคัปปลิ้ง
  • โครงการไชน่าฟู่เหยียน
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การสร้างเชื้อพันธุกรรม
  • Ultrafast Transient Experimental Facility
  • ฐานอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์กว่างต้า
 • สถาบันวิจัย
  • สถาบันทัศนศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
  • สถาบันชีววิทยาเฉิงตู สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
  • สถาบันวิจัยภัยอันตรายและสิ่งแวดล้อมบนภูเขาแห่งเฉิงตู สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
  • สถาบันฟิสิกส์ตะวันตกเฉียงใต้ บริษัทนิวเคลียร์แห่งชาติจีน
  • สถาบันเทคโนโลยีอัจฉริยะสีเขียวฉงชิ่ง สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ฉงชิ่ง สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
 • มหาวิทยาลัย
 • ข้อมูลพื้นฐาน
  • มณฑลเสฉวน
  • นครฉงชิ่ง
  • ความร่วมมือทางการศึกษาไทย – นครฉงชิ่ง
 • คำแปลภาษาอังกฤษ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการเร่งสร้างเมืองวิทยาศาสตร์ภาคตะวันตกเพิ่มเติม”

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร