ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบปร…

📢ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
จำนวน 4 แผนงาน ได้แก่
1) แผนสำคัญ กลุ่มเรื่อง Zero Waste Thailand
2) แผนงานสำคัญ กลุ่มเรื่อง PM2.5
3) แผนท้าทายไทยด้านสังคม กลุ่มเรื่องการบริหารจัดการน้ำ
4) แผนงานทุนท้าทายไทยเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4296



ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา