จีนยืนยัน “พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ รายแรกในทิเบตแล้ว” ทำให้ตอนนี้ “จีนม…

จีนยืนยัน “พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ รายแรกในทิเบตแล้ว” ทำให้ตอนนี้ “จีนมีผู้ติดเชื้อครบทุกพื้นที่” ในระดับมณฑล-มหานคร-เขตปกครองตนเองและเขตปกครองพิเศษของจีนแล้ว

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา