ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พว…

📢ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563
.
ซึ่งเป็นรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น เป็นระดับปริญญาโท จำนวน 57 โครงการ และระดับปริญญาเอก จำนวน 36 โครงการ ติดตามข้อมูลได้เพิ่มเติมจาก https://l.nrct.go.th/2MCbYi8
.
☎️สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2579-1370-9 ต่อ 423, 424 (ภรรทรทร, ขนิษฐา)
.ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา