สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.3…

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +415 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 23,165 ราย)
-สิงคโปร์ +383 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 32,343 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +350 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 14,669 ราย)
-มาเลเซีย +187 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,604 ราย)
-ไทย +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,045 ราย)
-พม่า +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 203 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 327 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 124 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)





ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา