สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563…

📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

▶️จำนวนผู้ติดเชื้อรวม และต่อประชากร
▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ
▶️อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ

📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา