สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +876 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 23,336 ราย)
-อินโดนีเซีย +387 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 14,032 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +184 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 10,794 ราย)
-มาเลเซีย +67 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,589 ราย)
-ไทย +5 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,009 ราย)
-พม่า +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 178 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา