การเดินทางของคนไทยช่วงสถานการณ์โควิด-19 ลดลง ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค นายชัยวัฒ…

🚘การเดินทางของคนไทยช่วงสถานการณ์โควิด-19 ลดลง ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค

🔹นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า วช. และศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกันประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของคนไทยในช่วงระยะเวลาที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยพบว่า คนไทยมีการเดินทางลดลง ทั้งการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและรถยนต์ส่วนตัว ดังนี้
-จำนวนผู้เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ลดลงอย่างต่อเนื่อง 📉
⏺เดือนมกราคม ปี 2563 ลดลง 11% เมื่อเทียบเดือนมกราคม 2562
⏺เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลง 15% เมื่อเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
⏺เดือนมีนาคม 2563 ลดลง 47% เมื่อเทียบเดือนมีนาคม 2562
.
– ยังคงมีการเดินทางสูงในวันจันทร์และวันทำงาน และลดลงในวันเสาร์-อาทิตย์
.
🛫การเดินทางทางอากาศในประเทศ
⏺เดือนเมษายน 2563 ลดลง 98% เมื่อเทียบกับต้นปี 2563 (ก่อนเหตุการณ์โควิด)
– ปริมาณการเดินทางระหว่างจังหวัด (ใช้การเดินทางเข้าออก กทม. เป็น indicator) ลดลง 67%
▶️ซึ่งปริมาณการเดินทางที่ลดลงนั้น สัมพันธ์กับมาตรการของรัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในประเทศ ซึ่งได้ผลดี

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา