สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

🟢จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +447 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,699 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-อินโดนีเซีย +380 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,516 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +207 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,660 ราย)
-มาเลเซีย +110 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,182 ราย)
-ไทย +29 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,672 ราย)
-พม่า +11 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 85 ราย)
-เวียดนาม +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา