ไทยได้ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิดแล้ว มากกว่า 100,000 ตัวอย่าง ป…

📲ไทยได้ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิดแล้ว มากกว่า 100,000 ตัวอย่าง👍👍

🔬ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 100,498 ตัวอย่าง คิดเป็น 1,509 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน โดยในระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2563 ได้ตรวจไป 16,490 ตัวอย่าง

📄แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา