สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
⏺ณ วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

🟢จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +399 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,241 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +220 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,648 ราย)
-สิงคโปร์ +191 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,299 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-มาเลเซีย +153 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,683 ราย)
-ไทย +33 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,551 ราย)
-เวียดนาม +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 260 ราย)
-กัมพูชา +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 38 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)






ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา