รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ประเทศไทย …

📄รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
ประเทศไทย
🟢ผู้ติดเชื้อสะสม 2,258 ราย ใน 66 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 38 ราย)
เสียชีวิตรวม 27 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย)

🟢ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษา 2,258 รายนั้น รักษาหายแล้ว 824 ราย (36.5%)

🟢ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ เข้ารับการรักษาใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (25 ราย), ชลบุรี (4), ภูเก็ต (3) และ กระบี่ ชุมพร นครราชสีมา นนทบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี จังหวัดละหนึ่งราย

🟢กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด ตามด้วย ภูเก็ต นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ยะลา ปัตตานี เชียงใหม่ สงขลา และปทุมธานี
🟢มี 11 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย

🟢ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น
📈กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 100 ราย (ประเทศไทยเริ่มจากวันที่ 15 มี.ค. 2563)
-ไทย 🇹🇭
-อิตาลี 🇮🇹
-อิหร่าน 🇮🇷
-เกาหลีใต้ 🇰🇷
-สหรัฐอเมริกา 🇺🇸
-ญี่ปุ่น 🇯🇵
-สิงคโปร์ 🇸🇬
-ฮ่องกง 🇭🇰
-จีน 🇨🇳
-สเปน 🇪🇸
-เยอรมัน 🇩🇪
-ฝรั่งเศส 🇫🇷
-สหราชอาณาจักร 🇬🇧
-มาเลเซีย 🇲🇾
-ฟิลิปปินส์ 🇵🇭
– อินโดนีเซีย 🇮🇩
🟢จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน (ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน) ในประเทศไทย กราฟแนวโน้ม กรุงเทพและต่างจังหวัด สัดส่วนของกทม. 52% ต่างจังหวัดอยู่ที่ 44% และรอยืนยัน 4 %
.📲แหล่งข้อมูล : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), กรมควบคุมโรค, Johns Hopkins University, องค์การอนามัยโรค (WHO)
.
📚ประมวลข้อมูลโดย:
กรมควบคุมโรค, ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา