S o c i a l D i s t a n c i n g . Social Distancing การเพิ่มระยะห่างทางสังคม อย…

S o c i a l D i s t a n c i n g
.
▶️Social Distancing การเพิ่มระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1 เมตร หรือ 1 ช่วงแขน
▶️ควรอยู่บ้านให้มากที่สุด โอกาสติดโรคน้อยลง เมื่อไม่ออกไปข้างนอก
▶️หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่แออัด ห้องประชุม/ ชุมนุมขนาดใหญ่ เพื่อลดโอกาสการรับและแพร่กระจายเชื้อโรค
▶️ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเพื่อป้องกัน
▶️ระวังการใช้สิ่งของสาธารณะ และของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ราวบันได ลูกบิด รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดลิฟต์
▶️ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก❤️
N R C T ว ช .

#SocialDistancing #covid19 #โควิด19 #วช #NRCT #coronavirus #ห่างเพราะห่วงขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา