เก็บตัวอยู่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine) ต้องทำอย่างไร เมื่อท่านอยู่ในข่ายที่ต้อ…

💡เก็บตัวอยู่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine) ต้องทำอย่างไร
▶️เมื่อท่านอยู่ในข่ายที่ต้องเก็บตัวอยู่บ้าน 14 วัน เช่น กรณี
– เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
– สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่เสี่ยงว่าป่วย
– ได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือกรมควบคุมโรค ให้เก็บตัวดูอาการที่บ้าน
💡ต้องทำอย่างไร
✅เก็บตัวอยู่ที่บ้าน
แยกตัวเองจากคนในครอบครัว
✅ไม่เข้าไปในชุมชน
ทำงานหรือเรียนจากที่บ้าน งดการเข้าประชุม งดการไปที่ชุมชน ห้างสรรพสินค้า หรือตลาด
✅สังเกตอาการตนเอง
หากมีอาการผิดปกติต้องรีบแจ้งแพทย์ และใช้ 📱Application https://cmsdm.net/Self-Screening/ เพื่อบันทึกสุขภาพทุกวัน
.
📚จัดทำโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา