กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 100 ราย -ไทย (ผู้ป่วยยืนย…

📈กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 100 ราย

-ไทย (ผู้ป่วยยืนยันสะสม 322 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563)
-อิตาลี
-อิหร่าน
-เกาหลีใต้
-สหรัฐอเมริกา
-ญี่ปุ่น
-สิงคโปร์
-ฮ่องกง
.
แหล่งข้อมูล : Vox analysis of Center for Systems Science and Engineer ing at Johns Hopskins University data, through March 15; Financial times

.
📚ประมวลและจัดทำโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา