มีไข้ ไอ เจ็บ น้ำมูกไหล เป็นอะไรกันแน่ ? . โรคโควิด-19, หวัดธรรมดา, ไข้หวัดใหญ่,…

😷มีไข้ ไอ เจ็บ น้ำมูกไหล เป็นอะไรกันแน่ ?
.
โรคโควิด-19, หวัดธรรมดา, ไข้หวัดใหญ่, ภูมิแพ้ มีอาการใกล้เคียงกันมาก แยกได้ยาก แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง
.
✅เช็คอาการได้จากอาการดังนี้
-มีไข้ (มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส)
-ไอแห้ง
-หายใจลำบาก
-ปวดศรีษะ
-เจ็บคอ
-อ่อนเพลีย
-ท้องเสีย
-น้ำมูกไหล
-จาม
.
📄แหล่งข้อมูล : CDC, WHO, American College
of Allergy, Asthma andImmunology, Business Insider และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
.
📚จัดทำโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา