เรียนรู้จากแต่ละประเทศ เตรียมการอย่างไรเพื่อรับมือโควิด-19 “แผนปฏิบัติการของประเ…

เรียนรู้จากแต่ละประเทศ เตรียมการอย่างไรเพื่อรับมือโควิด-19
📗“แผนปฏิบัติการของประเทศอังกฤษ🇬🇧” เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
💡มี 4 ประเด็น
1.บทนำ
2.เราทราบอะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับโรคโควิดและเชื้อไวรัส
3.สหราชอาณาจักรได้เตรียมพร้อมสำหรับการระบาดไว้แล้วอย่างไร
4.การดำเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน

▶️แหล่งที่มา :
Coronavirus Action Plan: A Guide to What You Can Expect Across the UK, Department of Health & Social Care, 3 March 2020

📚จัดทำโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา