วันนี้ คุณหมอ NRCT มีคำแนะนำ สำหรับคนที่อยากทราบว่าตนเองมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรั…

💡วันนี้ คุณหมอ NRCT มีคำแนะนำ สำหรับคนที่อยากทราบว่าตนเองมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 หรือไม่? ขอแนะนำให้ท่านกรอก “แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัย
โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)”
ซึ่งเป็นแบบออนไลน์ที่สามารถประเมินผลได้แบบ real time
พัฒนาโดย วช. ร่วมกับ สธ. และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://cmsdm.net/Self-Screening/

#แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
#คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#covid19
#ไวรัสโคโรนา19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา