• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • #เหยียนอัน1938 ธีมบล็อก เหยียนอัน1938(延安1938 主题街区) เป็นสแควร์ทางวัฒนธรรมและที่จ…

#เหยียนอัน1938 ธีมบล็อก เหยียนอัน1938(延安1938 主题街区) เป็นสแควร์ทางวัฒนธรรมและที่จ…

#เหยียนอัน1938
ธีมบล็อก เหยียนอัน1938(延安1938 主题街区) เป็นสแควร์ทางวัฒนธรรมและที่จับจ่ายที่สำคัญในเมืองเหยียนอัน โดยสร้างขึ้นตามลักษณะของเมืองเก่าของเหยียนอันในปี 1938 และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเมืองเหยียนอันเก่า ผสมผสานสไตล์แฟชั่นสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว มีทั้งโรงละคร โรงภาพยนตร์ สแควร์พักผ่อนหย่อนใจ โซนค้าขายงานศิลปะและงานนวัตกรรมทางวัฒนธรรม ตลอดจนโซนอาหารเลิศรส เป็นต้น

ที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นภาพย่อของเมืองเหยียนอันเก่าเท่านั้น แต่ยังเป็นการผสมผสานประวัติศาสตร์และยุคมใหม่อย่างลงตัวอีกด้วย อีกทั้ง ยังสามารถสัมผัสถึงขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชาวจีนภาคเหนือที่ใช้ชีวิตอยู่บนที่ราบสูงดินเหลืองอีกด้วย

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]