• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ประเทศไทย …

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ประเทศไทย …

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564

????ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 29,905 ราย
(เพิ่มขึ้น 334 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 174 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 153 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 16,496 ราย)

เสียชีวิตรวม 95 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,069 ราย(93.86%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 121 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,741 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
174 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(83) เชียงใหม่(2) ลำปาง(1) พระนครศรีอยุธยา(1) นนทบุรี(8) ปทุมธานี(3) สมุทรสาคร(12) สุพรรณบุรี(8) นครปฐม(1) ประจวบคีรีขันธ์(6) สมุทรปราการ(15) ชลบุรี(6) สระแก้ว(20) จันทบุรี(1) ระยอง(1) ขอนแก่น(2) อุดรธานี(1) ภูเก็ต(1) สงขลา(1) นราธิวาส(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(5) สมุทรปราการ(1) และ ไม่ระบุ (1) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศซูดาน 1 ราย
– จากประเทศอินเดีย 2 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 133 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 107 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.6)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,283 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 570,260 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 12.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 115,269 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,530 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 353,329 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,300 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,824 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 22 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 2 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]