ธนาคารจีนเตรียมจัดสรรเงินกู้ 3 แสนล้านหยวน หนุนนวัตกรรมในอีก 5 ปี

(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ศูนย์ทดสอบการเสียดทานและการหล่อลื่น ในเทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน วันที่ 24 ก.พ. 2021)

ปักกิ่ง, 7 เม.ย. (ซินหัว) — ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีน (CDB) ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเฉพาะกิจของจีน ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)

ธนาคารฯ เผยว่าจะเตรียมงบประมาณมูลค่ารวม 3 แสนล้านหยวน (ราว 1.4 ล้านล้านบาท) ภายใต้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยจะมอบเงินกู้ชุดแรกมูลค่า 5 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.3 แสนล้านบาท) ในปีนี้

ทั้งนี้ โครงการเงินกู้พิเศษจะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการวิจัยขั้นพื้นฐานและการสร้างนวัตกรรมขึ้นเองเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]