• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • อว. เผยคนกรุงเทพฯ การ์ดตกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เพิ่งมาเริ่มดีขึ้น…

อว. เผยคนกรุงเทพฯ การ์ดตกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เพิ่งมาเริ่มดีขึ้น…

อว. เผยคนกรุงเทพฯ การ์ดตกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เพิ่งมาเริ่มดีขึ้นหลังเกิดคลัสเตอร์ตลาดบางแค แต่ยังต้องเร่งสวมหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นอีก

(8 เมษายน 2564) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่าจากการที่ อว. ติดตามประเมินการใส่หน้ากากอนามัยโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) มาตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมานั้น ข้อมูลบ่งชัดเจนว่า คนกรุงเทพฯ ได้การ์ดตกมาเรื่อยๆ ในช่วง 3 เดือนนี้ โดยในวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่เริ่มใช้ระบบเอไอนั้น มีผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่ไม่ถูกต้องเพียง 3.4% แต่เมื่อติดตามต่อเนื่องทุกวันนั้นพบอัตราการไม่ใส่หรือใส่หน้ากากไม่ถูกต้องเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ จนสูงถึง 8.4% (เพิ่มขึ้นถึง 2.5 เท่า) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีการประกาศการระบาดจากคลัสเตอร์ตลาดบางแค

หลังจากที่พบการระบาดจากคลัสเตอร์ตลาดบางแคและคลัสเตอร์ผับทองหล่อ ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการไม่ใส่หรือใส่หน้ากากไม่ถูกต้องต่ำลงเป็น 3.6% ในวันที่ 2 เมษายน 2564

ภาพโดยรวมแล้ว พฤติกรรมของประชาชนในช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุดนั้นมีแนวโน้มดีขึ้น แต่จากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์สถานบันเทิง จึงอยากเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวัง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันมากๆ

“หลังจากที่ได้ใช้เทคโนโลยีเอไอ มาประเมินมาได้ 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม เราพบว่าการใส่หน้ากากอนามัยลดลงชัดเจน จนพบการติดเชื้อจำนวนมากในหลายๆที่ ทั้งในตลาดและสถานบังเทิง อย่างไรก็ตาม ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนได้ระมัดระวังมากขึ้น ให้ความร่วมมือมากขึ้น” ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง หัวหน้าทีมพัฒนาเอไอมาสค์กล่าวสมทบ

แหล่งข้อมูล: โครงการระบบปัญญาประดิษฐ์ (ระบบเอไอ AiMASK) ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย พัฒนา โดยคณะผู้วิจัยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ราชบัณฑิต สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และโครงการซูเปอร์เอไอเอ็นจิเนียร์

?สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]