ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทไป่ตู้ (Baidu) ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ที่แสดงผลข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกของประชากรในแต่ละมณฑลและเมืองแบบรายวัน มีการจัดเรียงลำดับเมืองที่มีประชากรเดินทางเข้า-ออกสูงสุดแบบรายวัน ผ่านทางเว็บไซต์ www.qianxi.baidu.com

1. แสดงผลข้อมูลรายวัน

  • เลือกดูข้อมูลได้ตามวันที่
  • เลือกดูมณฑลและเมืองได้ทั่วประเทศจีน
  • กราฟเปรียบเทียบข้อมูลรายวัน

2. ลำดับเมืองการเดินทางเข้า-ออกมากที่สุด

จัดเรียง 100 ลำดับเมืองที่มีประชากรเดินทางเข้า-ออกแต่ละมณฑลและเมืองสูงสุดในแต่ละวัน โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นอัตราส่วน

3. การเดินทางเข้า-ออกของมณฑลปักกิ่ง

แสดงผลข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกแต่ละมณฑลและเมืองแบบรายวัน สามารถเลือกดูข้อมูลการเดินทางได้ทั่วประเทศ

เรียบเรียงโดย บุษรินทร์ เณรแก้ว                                                                                                              

นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง