#ประโยคชวนคิด

生活中难免遭遇打击。但是,真正能把你击倒的是你的态度

Shēnghuó zhōng nánmiǎn zāoyù dǎjí. Dànshì, zhēnzhèng néng bǎ nǐ jí dǎo de shì nǐ de tàidù

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตคือการต่อสู้ #ทัศนคติสำคัญที่สุด #กำลังใจ #อรุณสวัสดิ์ #สายแล้วขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง