• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ศิลปะไทย วัฒนธรรมไทย ทุกสิ่งของความเป็นไทย คือที่สุด กำลังจะเดินทางจากบ้านเกิด…

ศิลปะไทย วัฒนธรรมไทย ทุกสิ่งของความเป็นไทย คือที่สุด กำลังจะเดินทางจากบ้านเกิด…

ศิลปะไทย วัฒนธรรมไทย ทุกสิ่งของความเป็นไทย คือที่สุด

กำลังจะเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้ง แล้วเจอกันใหม่นะ ประเทศไทย

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #อ้ายจงณดอนเมืองขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]