23 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันปิยมหาราช”

五世皇纪念日 ( wǔshìhuáng jìniànrì หวู่ซื่อหวง จี้เนี่ยนยรื่อ) วันปิยมหาราช

泰国 ( Tàiguó ไท่กั๋ว) ประเทศไทย

五世 ( wǔshì หวู่ซื่อ) ลำดับของพระมหากษัตริย์ ลำดับที่5

纪念日 (jìniànrì จี้เนี่ยนยรื่อ) วันรำลึก/วันที่ระลึกถึง

五世皇 / 拉玛五世 ( lāmǎwǔshì ลาหม่า หวู่ซื่อ / wǔshìhuáng หวู่ซื่อหวง ) รัชกาลที่ ๕

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง