“บางครั้งความสำเร็จก็เป็นผลมาจากความผิดหวัง

เพียงแค่เลือกเส้นทางชีวิตของเรา จากสิ่งที่ตัวเรามีและเป็นตัวตนของเรา…”ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง