เมื่อประเทศจีนเข้าสู่หน้าร้อน

ซ้าย: บนรถไฟฟ้าใต้ดินปักกิ่ง
ขวา: เคเอฟซีหน้าหอ(อย่าผวนนะ!!!) ที่อ้ายจงอาศัยหลับนอนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง