• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ประเทศไ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ประเทศไ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

????ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 39,038 ราย
(เพิ่มขึ้น 1,582 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 921 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 656 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 19,751 ราย)

เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,480 ราย(72.95%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 97 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 10,461 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,577 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(312) ปริมณฑล(202) จังหวัดอื่นๆ (1,063)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(3) สมุทรปราการ(1) และสุรินทร์(1) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
– จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศยูเครน 1 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 139 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.99 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 118 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.0)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 74,479 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 578,993 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 14 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 216,850 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 111 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,610 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 9 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 367,977 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,148 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,218 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 36 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 53 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 25 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]