ละเอียดยิบ! ซูมดูทิวทัศน์ใบไม้ผลิถ่ายโดย ‘ดาวเทียมจีน’ | XinhuaThai

ปักกิ่ง, 13 เม.ย. (ซินหัว) — พาชมชุดภาพถ่ายความละเอียดสูงจากกลุ่มดาวเทียมจี๋หลิน-1 ที่แสดงทิวทัศน์ยามฤดูใบไม้ผลิในประเทศจีน โดยนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2015 ที่จีนประสบความสำเร็จในการส่งจี๋หลิน-1 ดาวเทียมสำรวจระยะไกลเชิงพาณิชย์ที่พัฒนาขึ้นเองขึ้นสู่ห้วงอวกาศ ปัจจุบันกลุ่มดาวเทียมจี๋หลิน-1 ของจีน มีดาวเทียมในวงโคจรรวม 25 ดวง

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]