ม็อบฮ่องกงโหนกระแสหนุนอุยกูร์ ตำรวจใช้สเปรย์พริกไทยเข้าจัดการ