เปิดตัวเพจ Wow China วันแรก กับ 10 เมือง WOW ต้องไปสักครั้งในจีน จะมีเมืองในใจข…

เปิดตัวเพจ Wow China วันแรก
กับ 10 เมือง WOW ต้องไปสักครั้งในจีน
จะมีเมืองในใจของใครบ้าง ไปติดตามกันได้เลยครับ
#WOW #WOWCHINA #ครบเครื่องเรื่องจีน #เชื่อมคุณกับจีนในทุกมิติ


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
Wow China

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]