• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ย้อนรอย “สถาบันเยว่ลู่” ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ จากสถาบันการศึกษาโบราณนับ 1,000 ปี…

ย้อนรอย “สถาบันเยว่ลู่” ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ จากสถาบันการศึกษาโบราณนับ 1,000 ปี…

ย้อนรอย “สถาบันเยว่ลู่” ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ
จากสถาบันการศึกษาโบราณนับ 1,000 ปี สุด #WOW
สู่แหล่งรวมประวัติศาสตร์และการศึกษาที่เก่าแก่ของโลก
.
สถาบันเยว่ลู่ (岳麓书院) ตั้งอยู่ในเขตยอดเขาเยว่ลู่ (岳麓山) ในนครฉางซา ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สถาบันการศึกษาโบราณของจีนที่สำคัญ มีชื่อเสียงและประวัติที่ยาวนานกว่า 1,000 ปี โดยเป็นสถาบันการศึกษาโบราณขนาดใหญ่ที่ สามารถรักษาสภาพอาคารต่าง ๆ และอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีจนถึงปัจจุบัน และถูกขนานนามว่าเป็นสถาบันการศึกษาพันปี (千年学府) ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีนและของโลกอีกด้วย
.
จากการบันทึก “สถาบันเยว่ลู่” สร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 976 ในราชวงศ์ซ่งเหนือ (北宋) รัชสมัยของจักรพรรดิซ่งไท่จู่ (宋太祖) โดยใช้ชื่อ “สถาบันเยว่ลู่” เรื่อยมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง หยวน หมิง เมื่อจนถึงช่วงปลายราชวงศ์ชิง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันศึกษาชั้นสูงประจำหูหนาน” (湖南高等学堂) และต่อมาในปี ค.ศ. 1926 ได้ขยายอาณาเขตเพิ่มเติมและเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “มหาวิทยาลัยหูหนาน” (湖南大学) ซึ่งใช้จวบจนถึงปัจจุบัน
.
ปัจจุบัน “สถาบันเยว่ลู่” ที่เก่าแก่ดั้งเดิม เป็นหนึ่งในวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยหูหนาน โดยปี ค.ศ. 2005 ได้เปิดสอนสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา โบราณคดี และศูนย์วิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน โดยมีนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอกอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสู่การฟื้นฟูสถาบันการศึกษาโบราณของจีนให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง
.
“สถาบันเยว่ลู่” มีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ กวอซงเทา (郭嵩焘) เอกอัครราชทูตคนแรกของจีนในสมัยราชวงศ์ชิง และหยางชางจี้ (杨昌济) อาจารย์และนักวิชาการชื่อดังของจีน หรือพ่อตาของอดีตประธานธิบดีเหมาเจ๋อตงเป็นต้น
.
ส่วนโครงสร้างอาคารของ “สถาบันเยว่ลู่” นั้น แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ อาคารเรียน อาคารจัดเก็บตำราและหนังสือ หอสักการะบูชา หอรำลึก และสวนหย่อม โดยแต่ละส่วนมีการออกแบบสถาปัตยกรรมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมมาตร เป็นระเบียบ รวมถึงมีชั้นเชิงที่แสดงถึงลำดับอาวุโสและสถานะสูงต่ำทางสังคมในสมัยก่อน (尊卑有序、等級有別) ตามความเชื่อในวัฒนธรรมขงจื่อ
.
“สถาบันเยว่ลู่” แสดงถึงความวิจิตรและความงดงามของสถาปัตยกรรมจีนโบราณได้เป็นอย่างดี สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของการศึกษาจีนในอดีต มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการศึกษา คู่ควรอนุรักษ์และฟื้นฟูสมกับเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
.
การเดินทาง: รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 4 – สถานี Hunan University ประตู 2
Tips: บัตรค่าเข้าชมราคา 40 หยวน
.
#WOW #WOWCHINA #ครบเครื่องเรื่องจีน #เชื่อมคุณกับจีนในทุกมิติ


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
Wow China

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]