ปักกิ่งใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดการขยะจากชีวิตประจำวันฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครบ 1 ปี ผิงผิงพาไปดูรถขยะคันเล็กคล่องตัวที่น่าสนใจ #垃圾分类 #社区 #คัดแยกขยะ #เขตชุมชน #ขยะจากห้องครัว


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
ลึกชัดกับผิงผิง