📢ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยมหาบัณฑิต ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
.
รายละเอียดดูได้ที่ :
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9462
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G