จนท.จีนเตรียมพร้อมรับ ‘มหกรรมสอบเข้ามหาวิทยาลัย’

ปักกิ่ง, 6 มิ.ย. (ซินหัว) — ภาพบรรยากาศการเตรียมการ ณ สถานที่จัดสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยระดับชาติประจำปีแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน อาทิ การเตรียมจุดสอบแยก จุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดรับฝากกระเป๋า ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตัวตน ติดประกาศข้อมูลห้องสอบ เป็นต้น โดยการสอบในปีนี้ซึ่งมีผู้สมัครสอบทั้งหมด 10.78 ล้านคน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย.

(บันทึกภาพวันที่ 5 มิ.ย.2021)

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]