• คลังความรู้
  • /
  • Econ Daily
  • /
  • #EconDaily – 16 เมษายน 2564 โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) สถานเอกอัครร…

#EconDaily – 16 เมษายน 2564 โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) สถานเอกอัครร…

#EconDaily – 16 เมษายน 2564
โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

1. Q1/2564 GDP จีนเติบโตร้อยละ 18.3 YoY

2. Q1/2564 มูลค่าการค้า รปท. ของจีนเติบโตร้อยละ 29.2 YoY

3. Q1/2564 FDI ของจีนเติบโตร้อยละ 39.9 YoY

4. ธนาคารจีน : การเงินสีเขียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

5. กรุงปักกิ่ง จำกัดจำนวนจักรยาน shared bikes ไม่เกิน 800,000 คัน

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]