• คลังความรู้
  • /
  • Econ Daily
  • /
  • #EconDaily – 9 เมษายน 2564 โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) สถานเอกอัครรา…

#EconDaily – 9 เมษายน 2564 โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) สถานเอกอัครรา…

#EconDaily – 9 เมษายน 2564
โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

1. ปธน. จีนย้ำการเสริมสร้างผลงานด้านการบรรเทาความยากจนและการฟื้นฟูเขตชนบท

2. พณ. จีน เผย ไตรมาสแรกปี 2564 การค้าระหว่างประเทศของจีน “เริ่มต้นด้วยดี”

3. ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2564 การค้าภาคบริการของจีน ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.6 YoY

4.ในเดือน มี.ค. 2564 CPI และ PPI ของจีน ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.4 และ ร้อยละ 4.4 YoY ตามลำดับ

5. จีนกระชับการกำกับดูแลสถาบันการเงินในท้องถิ่น

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]