วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนตุลาคม 2564

COP15 – การประชุมสมัชชาความหลากหลายทางชีวภาพ ณ นครคุนหมิง

เนื้อหาประกอบด้วย

 • การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 15 (COP15)
  • ที่มาของการประชุมฯ
  • ความหลายหลากทางชีวภาพในมณฑลยูนนาน
  • คำปราศรัยสำคัญของประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง
  • บทบาทประเทศไทยในการประชุมฯ COP15
 • ความหลายหลากทางชีวภาพในไทย-จีน
  • การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
  • ข้อมูลสถิติความหลากหลายทางชีวภาพในสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ข้อมูลสถิติความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
  • ร่วมสร้างโลกที่สวยงามกลมกลืนทุกสรรพสิ่ง
  • ร่วมกันพิทักษ์ “ธารน้ำใส สายน้ำร่วม”
  • จีนกับประชาคมสรรพชีวิตบนโลก
  • เขตอนุรักษ์ทะเล ในมณฑลเจ้อเจียง
  • ทรัพยากรฐานชีวภาพ ศักยภาพที่สำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง
  • ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขง
  • การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำล้านช้างประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
  • “ทฤษฎีสองภูเขา” เปิดศักราชใหม่ความร่วมมือด้านระบบนิเวศในลุ่มน้ำล้านช้าง – แม่โขง
  • ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • กินข้าวหรือยัง จุดร่วมหลากมิติเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทย
  • บันทึกดิจิทัล ความหลากหลายทางชีวภาพแม่โขง-ล้านช้าง
 • ข้อมูลนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
  • ข้อมูลพื้นฐานของมณฑลยูนนาน
  • แนะนำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
  • ข้อมูลพื้นฐานการศึกษาในมณฑลยูนนาน
  • ข้อมูลมหาวิทยาลัยในมณฑลยูนนาน
  • ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-ยูนนาน
  • สมาคมนักเรียนไทยในนครคุนหมิง
  • “คุนหมิง” บ้านหลังที่สอง

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนตุลาคม 2564 11 MB 222