โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัท Jomoo Group ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ในห้องน้ำที่มีมูลค่าการผลิตสูงเป็นอันดับต้นของโลก เริ่มประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อการผลิตโถสุขภัณฑ์เซรามิกที่โรงงานเซรามิกอัจฉริยะ 5G แห่งแรกของมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเฉวียนโจว การพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อการผลิตดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Jomoo Group กับบริษัท Siemens ของเยอรมนี และบริษัท Huawei เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะนี้มีศักยภาพในการผลิตและขนย้ายสินค้าโดยอัตโนมัติอย่างครบวงจร โดยสามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตร้อยละ 35 ต่อปี และลดการใช้พลังงานเฉลี่ยปีละร้อยละ 7

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องครัวและห้องน้ำมากกว่า 8,000 แห่ง และผู้แทนจำหน่ายกว่า 300,000 แห่งในกว่า 120 ประเทศ โดยมีมูลค่าตราสินค้า 4.5 หมื่นล้านหยวน สูงเป็นอันดับ 1 ของวิสาหกิจในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องครัวและห้องน้ำของจีน

        หุ่นยนต์อัจฉริยะกำลังผลิตโถสุขภัณฑ์เซรามิก                                                    หุ่นยนต์อัจฉริยะกำลังขนย้ายโถสุขภัณฑ์เซรามิกโดยอัตโนมัติ

โอกาสของไทย จากการที่สหรัฐฯ ระงับการให้สิทธิ GSP สำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกของไทย 473 รายการ เช่น กระเบื้องเซรามิก เครื่องสุขภัณฑ์ ลูกถ้วยไฟฟ้า ของชำร่วยและเครื่องประดับ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และถ้วยชามเซรามิก เป็นต้น ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนในการส่งออกสูงขึ้น ไทยควรจะมองหาพันธมิตรทางธุรกิจอย่างจีนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่องราคาเพื่อการส่งออกไปตลาดต่างประเทศอื่น ๆ

แหล่งอ้างอิง https://m.sohu.com/a/436344141_120056697/

http://www.fj.chinanews.com/news/2020/2020-11-12/476383.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/