เส้นทางรถไฟสายเสฉวน – ทิเบต ขนส่งระบบรางสายหลักแห่งภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 กระทรวงคมนาคมจีนเปิดเผยว่า เส้นทางรถไฟสายเสฉวน – ทิเบตช่วง “หลินจือ-นครลาซา” พร้อมเปิดให้บริการปลายปี 2564 โดยเส้นทางรถไฟสายเสฉวน – ทิเบต เป็นเส้นทางรถไฟสายหลักในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน พาดผ่าน 4 เมืองสำคัญ ได้แก่ (1) นครเฉิงตู (2) เมืองหย่าอัน (3) เมืองหลินจือ (4) นครลาซา แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • ช่วงนครเฉิงตู-เมืองหย่าอัน ความยาว 140 กม. ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดเดินรถเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
  • ช่วงเมืองหย่าอัน-เมืองหลินจือ ความยาว 1,011 กม. เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563
  • ช่วงเมืองหลินจือ-นครลาซา ความยาว 403.14 กม. เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557

นายวังหยาง ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน กระทรวงคมนาคมจีน เปิดเผยว่า เส้นทางรถไฟสายเสฉวน – ทิเบต มีสภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อน สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการก่อสร้าง กอปรกับอัตราส่วนของเส้นทาง ซึ่งมีสะพานและอุโมงค์รถไฟจำนวนมาก ทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างยากลำบาก คาดว่าต้องใช้เวลาก่อสร้างยาวนานนับ 10 ปี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากกระทรวงคมนาคมได้สนับสนุนโครงการการก่อสร้างนี้อย่างจริงจัง มีการศึกษาแผนก่อสร้างและนโยบายการลงทุนอย่างละเอียด

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 กระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและการขจัดความยากจนในพื้นที่ตะวันตกของจีน โดยมีการวางแผนจัดหากองทุน และเร่งดำเนินการสร้างเส้นทางคมนาคม อาทิ เส้นทางรถไฟ  ทางด่วน เส้นทางเชื่อมระหว่างเมือง สร้างสนามบินในเมืองสำคัญ ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม และกระจายความเจริญสู่ภาคตะวันตกของจีน

ปัจจุบันการขนส่งระบบรางจากเสฉวนไปทิเบตต้องใช้เส้นทางอ้อมไปทางนครหลานโจว มณฑลกานซู และนครซีหนิง มณฑลชิงไห่ เมื่อเส้นทางรถไฟสายเสฉวน – ทิเบตเปิดใช้งาน จะช่วยลดระยะเวลาของการขนส่งสินค้าทางราง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งของผู้ประกอบการ ดังนั้น เมื่อเส้นทางรถไฟสายเสฉวน-ทิเบตเปิดใช้งานโดยสมบูรณ์แล้ว ทิเบตอาจเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับตลาดสินค้าจีนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการของไทยที่กำลังมองหาตลาดใหม่ในจีน

 

แหล่งที่มา : เว็บไซต์ทางการของ Chinanews (ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2564)
https://www.chinanews.com/gn/2021/03-24/9439520.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา