เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 กระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑลเสฉวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อเร่งพัฒนา 5G โดยกำหนดให้มณฑลเสฉวนมีสถานี 5G 250,000 แห่ง ภายในสิ้นปี 2568

ที่ประชุมดังกล่าวได้กำหนดการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ (1) การเร่งสร้างเครือข่าย 5G (2) การปรับปรุงการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5G (3) การลดต้นทุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5G และ (4) การเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม 5G เพื่อเป็นการส่งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ รวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจรูปแบบใหม่

ในด้านการเร่งสร้างเครือข่าย 5G มณฑลเสฉวนจะปรับปรุงรูปแบบของสถานี 5G ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการติดตั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโดยรวมของ 5G อำนวยความสะดวกสำหรับการสร้างสถานี 5G ลดต้นทุนการก่อสร้าง ส่งเสริมการสาธิตการใช้งาน 5G เพื่อปลูกฝังและพัฒนารูปแบบบริการใหม่ ๆ และนำไปสู่การพัฒนานครเฉิงตูอย่างก้าวกระโดด

ทั้งนี้ 5G เป็นส่วนสำคัญของโครงการโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ และมีค่าใช้จ่ายสูง แต่มณฑลเสฉวนยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบ 5G อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลเดือนมกราคม 2564 ชี้ว่า มณฑลเสฉวนได้สร้างสถานี 5G เสร็จสิ้นแล้ว 39,000 แห่ง และเป็นมณฑลที่มีสถานี 5G มากที่สุดอันดับหนึ่งของภาคตะวันตกของจีน

แหล่งที่มา  :เว็บไซต์ทางการของ newssc http://finance.newssc.org/system/20210303/003090353.html
ฉบับวันที่ 3 มีนาคม 2564

ที่มา : https://thaibizchina.com/