เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2564 สถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน (CASS) ประกาศ สมุดปกฟ้าเรื่องการวิเคราะห์และการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจจีนประจำปี 2565 โดยระบุว่า (1) ปี 2564 เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวในภาพรวม ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตร้อยละ 8 ในปี 2564 และจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสองปี (2563-2564) อยู่ที่ร้อยละ 5.1 (2) ปี 2565 เศรษฐกิจจีนจะยังคงเผชิญความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทั้งในจีนและต่างประเทศโดยคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตร้อยละ 5.3 ในปี 2565 ซึ่งต่ำกว่าระดับปี 2562 ที่เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6 (ปีก่อนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19) (3) การเติบโตของการส่งออกเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน อย่างไรก็ดี จากการที่ภาคการผลิตของประเทศต่าง ๆ เริ่มฟื้นตัว จึงคาดว่าในปี 2565 การส่งออกของจีนจะชะลอตัวลงโดยจะเติบโตที่ระดับร้อยละ 6

แหล่งที่มา :https://www.chinanews.com.cn/cj/2021/12-06/9623359.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/