วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้…

วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา