• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • นครเฉิงตูขึ้นแท่นเมืองน่าลงทุนเป็นอันดับ 1 ในจีน บริษัท Fortune 500 แห่เข้าลงทุน

นครเฉิงตูขึ้นแท่นเมืองน่าลงทุนเป็นอันดับ 1 ในจีน บริษัท Fortune 500 แห่เข้าลงทุน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยชิงหัว และสำนักข่าว Global Times เปิดเผย “รายงานดัชนีความน่าดึงดูดการลงทุนของเมืองในประเทศจีน” โดยนครเฉิงตูได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่น่าลงทุนที่สุดอันดับ 1 ในจีน และ เป็น 1 ใน 10 เมืองที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยประเมินจากความสามารถ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ (2) ทรัพยากรมนุษย์ (3) ความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง (4) สภาพแวดล้อมในการลงทุน (5) คุณภาพชีวิตของประชาชน และ (6) ความเป็นสากล โดยนครเฉิงตูได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 95 คะแนน และได้รับคะแนนด้านสภาพแวดล้อมในการลงทุน และความเป็นสากลสูงเป็นพิเศษ

ในปี 2564 นครเฉิงตูดึงดูดบริษัทจากต่างประเทศจำนวนมาก รวมถึงบริษัทที่ติดอันดับ Fortune Global 500 ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งต่างมีแผนเข้ามาลงทุนในนครเฉิงตู เช่น (1) Boehringer Ingelheim บริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่จากเยอรมนี มีแผนสร้างศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (2) AstraZeneca บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก มีแผนเปิดสำนักงานในเขตไฮเทคโซน เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ในภาคตะวันตกของจีน และ (3) Singapore Energy Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Singapore Temasek Group มีแผนลงทุน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการปรับปรุงบริการด้านพลังงาน (4) Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning ได้ลงนามในข้อตกลงกับ Chengdu High-tech Investment Group เพื่อร่วมทุนสร้างเขตสาธิตความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่จีน-ญี่ปุ่น (นครเฉิงตู) ฯลฯ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 BOE (บริษัทซัพพลายเออร์หน้าจอแสดงผลรายใหญ่ที่สุดของโลก) ประกาศเปิดตัวโครงการฐานการผลิตหน้าจอแสดงผลสำหรับรถยนต์อัจฉริยะในนครเฉิงตู ผู้บริหารของ BOE เปิดเผยว่า ในปี 2565 คาดว่ามูลค่าการผลิตของสาขานครเฉิงตูจะสูงถึง 5 หมื่นล้านหยวน และหวังว่าจะสามารถดึงดูดบริษัทที่มีศักยภาพอีกหลายร้อยแห่งให้เข้ามาลงทุนร่วมกัน

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เขตปลอดภาษีไฮเทคโซนนครเฉิงตู เป็นที่ชื่นชอบของบริษัทจากต่างประเทศ มีบริษัทจากต่างประเทศประมาณ 40 แห่ง อาทิ Intel, Texas Instruments และ Molex Connector เข้ามาจดทะเบียนในเขตดังกล่าว โดยเขตดังกล่าวมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ ทั้งการผลิต การประกอบและการทดสอบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ เป็นฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตและโน้ตบุ๊กแบรนด์ระดับโลก อาทิ  Apple และ Dell

เจ้าหน้าที่บริษัท Diodes Incorporated (บริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขอสหรัฐฯ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากเขตปลอดภาษีไฮเทคโซนนครเฉิงตู รัฐบาลเขตไฮเทคโซนนครเฉิงตู และศุลกากรนครเฉิงตูในระหว่างการก่อสร้างและการว่าจ้างบุคคลากรประจำสาขานครเฉิงตู ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลผลิตของ Diodes Incorporated สาขานครเฉิงตู เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี

การพัฒนาอุตสหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การค้าระหว่างประเทศของนครเฉิงตูเติบโตอย่างมาก ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 เขตปลอดภาษีไฮเทคโซนนครเฉิงตูมีการนำเข้าและส่งออกรวม 411,900 พันล้านหยวน

การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจ การเป็นเมืองที่มีแรงงานศักยภาพสูง รวมถึงนโยบายที่เปิดกว้างและเป็นสากลของนครเฉิงตู เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีบริษัทจากต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนในนครเฉิงตูมากขึ้น ในส่วนของไทย นักลงทุนไทยที่ประสงค์ลงทุนในจีนอาจพิจารณานครเฉิงตูเป็นตัวเลือกในการตั้งฐานการลงทุนในภูมิภาคจีนตะวันตก นอกจากนี้ ไทยยังสามารถเรียนรู้แนวทางการลดข้อจำกัดด้านการลงทุนระหว่างประเทศของจีน และการพิจารณาจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ด้านการลงทุน ให้บริการข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งสิทธิประโยชน์ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน การซื้อที่ดิน ตลอดจนการทำตลาด ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนยิ่งขึ้น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน การยกเว้นภาษี รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุน และวิสาหกิจจีนเข้าไปลงทุนในไทยมากขึ้น

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์สำนักข่าว China Daily (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565)

https://enapp.chinadaily.com.cn/a/202201/22/AP61eb6f43a310b7d50babd4a6.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]