เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักข่าว NetEase นครกว่างโจว รายงานข่าว บริษัท BYD เริ่มผลิตชิปขนาด 8 นิ้วสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยคาดว่าสามารถผลิตชิปได้ปีละ 360,000 ชิ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะลดปัญหาขาดแคลนชิปขนาด 8 นิ้วสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีแนวโน้มขาดแคลนต่อเนื่อง

บริษัท BYD Semiconductor จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท BYD จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ (semiconductors) แผงวงจรรวม (integrated circuits) และออปโตอิเล็กทรอนิกส์[1] (optoelectronic semiconductors) โดยเตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) กระดาน ChiNext และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange)

นอกจากนี้ บริษัท BYD เป็นบริษัทเดียวในจีนที่สามารถผลิตวงจรมอเตอร์สําหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Insulate Gate Bipolar Junction Transistor: IGBT)[2] ซึ่ง IGBT เปรียบเสมือนหัวใจของยานยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัท BYD มีส่วนแบ่งร้อยละ 18 มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากบริษัท Infineon Technologies AG ของเยอรมนี และเป็นอันดับ 1 ของจีน

เมื่อปี 2564 บริษัท BYD จำหน่ายรถยนต์ได้ 603,783 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 218 เมื่อเทียบกับปี 2563 มากที่สุดในจีน ขณะที่บริษัท Tesla จำหน่ายรถยนต์ได้ 240,000 คัน มากเป็นอันดับ 2 ของจีน ทั้งนี้ การเข้าสู่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของบริษัท BYD จะเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัท BYD และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในด้านการผลิตและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อีกด้วย ทั้งนี้ พัฒนาการด้านเซมิคอนดักเตอร์มีนัยสำคัญต่อการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของจีน ซึ่งศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนจะติดตามและรายงานทุกท่านทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

สรศักดิ์ บุญรอด เขียน
4 มีนาคม 2565

แหล่งที่มาของข้อมูล
https://techcrunch.com/2020/06/15/byd-semiconductor-igbt-113-million-funding/

BYD Semiconductor’s 8-inch Wafer Project Enters Production

https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3153668/buffett-backed-ev-maker-byd-gets-approval-hong-kong-bourse
https://fortune.com/2022/01/07/china-electric-car-ev-sales-2021-growth-tesla-byd-li-auto-xpeng-nio/

[1] การศึกษาการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อค้นหา ตรวจจับ และควบคุมแสง เช่น การประยุกต์ใช้กับรังสีแกมมา (gamma rays) รังสีเอกซ์ (X-rays) อุลตราไวโอเล็ต (ultraviolet) และ รังสีอินฟาเรด (infrared)

[2] IGBT คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดของกระแสไฟฟ้าด้วยแรงดัน

ที่มา : https://thaibizchina.com/