คณะกรรมการบริหารเขตนิคมอุตสาหกรรมดอกไม้นานาชาติโต่วหนาน นครคุนหมิง เปิดเผยว่า ในปี 2564 ตลาดดอกไม้โต่วหนานนครคุนหมิงมีปริมาณยอดขายดอกไม้สดตัดดอก 10,257 ล้านดอก คิดเป็นมูลค่ารวม 11,244 ล้านหยวน

ตลาดดอกไม้โต่วหนานนครคุนหมิงถือเป็นตลาดดอกไม้ระดับชาติเพียงแห่งเดียวของจีน ในแต่ละวันมีการซื้อขายดอกไม้สดตัดดอก 117 ชนิด กว่า 1,600 สายพันธุ์ โดยส่วนใหญ่มาจากในมณฑลยูนนาน และบางส่วนมาจากมณฑลใกล้เคียงและประเทศรอบข้างด้วย รวมวันละกว่า 20 ล้านดอก คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของทั่วประเทศจีน โดยมีการส่งออกไปยังกว่า   50 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก

นอกจากพื้นที่จำหน่ายดอกไม้สดตัดดอกแล้ว ตลาดดอกไม้โต่วหนานนครคุนหมิงยังได้ดำเนินการขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมดอกไม้ โดยจัดสรรพื้นที่จำหน่ายดอกไม้แปรรูป ไม้อวบน้ำ (succulent) อุปกรณ์ปลูกดอกไม้ วัสดุตกแต่งดอกไม้ และเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ เป็นต้น ส่งผลให้ปัจจุบันตลาดดอกไม้โต่วหนานนครคุนหมิงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ซื้อขายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คอินแห่งใหม่ของวัยรุ่นแล้ว โดยในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนตลาดดอกไม้โต่วหนานนครคุนหมิงกว่า 2.4 ล้านคน/ครั้ง

บรรยากาศตลาดดอกไม้โต่วหนานนครคุนหมิงเมื่อปี 2537 (ซ้าย) และปัจจุบัน (ขวา)

ปัจจุบัน ตลาดดอกไม้โต่วหนานนครคุนหมิงมีผู้ประกอบการค้าขายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้และพันธุ์ไม้กว่า 2,200 ราย ผู้ส่งออกสินค้าไปต่างมณฑลและต่างประเทศกว่า 1,000 ราย ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 46 ราย และเกษตรกร      ผู้เพาะปลูกดอกไม้และพันธุ์ไม้กว่า 80,000 ครัวเรือน สหกรณ์ (แบรนด์) ผู้ผลิตดอกไม้และพันธุ์ไม้กว่า 12,000 ราย และตัวแทนจำหน่าย (ผู้เข้าประมูล) ดอกไม้และพันธุ์ไม้กว่า 10,000 ราย รวมทั้งตลาดค้าส่งดอกไม้และพันธุ์ไม้ และร้านดอกไม้ในเครือข่ายทั่วประเทศจีนกว่า 350,000 แห่ง ภายใต้แนวคิด “ตลาดดอกไม้โต่วหนานนครคุนหมิงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดอกไม้ทั่วประเทศ”

ไฮไลท์ที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของตลาดดอกไม้โต่วหนานนครคุนหมิงคือ “ศูนย์ประมูลดอกไม้นานาชาตินครคุนหมิง” ซึ่งเป็นศูนย์ประมูลดอกไม้ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับสองของโลก โดยในช่วงเช้าของแต่ละวัน เกษตรกรและผู้ค้าจะนำดอกไม้สดตัดดอกที่คัดเลือกคุณภาพและแบ่งบรรจุเรียบร้อยแล้วทยอยส่งเข้ามายังศูนย์ประมูลฯ เพื่อรอการประมูล โดยในระหว่างนี้ ผู้เข้าประมูลสามารถตรวจสอบคุณภาพของดอกไม้สดตัดดอกแต่ละล๊อตก่อนการประมูลจะเริ่มต้น

ดอกไม้สดตัดดอกที่กำลังรอการประมูล (ซ้าย)
และบรรยาภาศภายในห้องประมูลของศูนย์ประมูลดอกไม้นานาชาตินครคุนหมิง (ขวา)

เวลา 15.00 น. การประมูลก็เริ่มต้นขึ้น โดยภายในห้องประมูล 2 ห้องของศูนย์ประมูลดอกไม้นานาชาตินครคุนหมิงแน่นขนัดไปด้วยผู้เข้าประมูลที่นั่งประจำโต๊ะ สายตาจับจ้องยังหน้าจอที่แสดงข้อมูลชนิด ประเภท จำนวน ราคา และตำหนิของดอกไม้สดตัดดอกที่เข้ารับการประมูลแต่ละล๊อตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประมูลต้องตัดสินใจและเคาะราคาแย่งซื้อดอกไม้ล๊อตที่เล็งไว้กันแบบวินาทีต่อวินาที เพียงไม่กี่ชั่วโมง ดอกไม้สดตัดดอกกว่า 40 ชนิด กว่า 1,000 สายพันธุ์ เฉลี่ยวันละกว่า 4 ล้านดอก ก็ได้รับการประมูลจนหมดเกลี้ยง

หลังจากนั้น ในช่วงเย็นถึงค่ำของวันเดียวกัน ดอกไม้สดตัดดอกทั้งที่ซื้อขายผ่านรูปแบบปกติและการประมูล ก็จะได้รับการจัดส่งกระจายไปทั่วประเทศจีนและต่างประเทศ ผ่านการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิทั้งทางบกและทางอากาศ เพื่อรักษาความสดใหม่ของดอกไม้ รวมทั้งเพื่อให้ดอกไม้เดินทางไปถึงมือผู้บริโภคได้ภายในวันถัดไป ขณะเดียวกันนั้นเอง อุตสาหกรรมดอกไม้ขนาดมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านหยวนของตลาดดอกไม้โต่วหนานนครคุนหมิงก็กำลังเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการหมุนวนตามวัฏจักรเดิมในแต่ละวันต่อไปอย่างไม่หยุดพัก

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/TzFK0U2ZDrwkdbpDed5sPw

ที่มา : https://thaibizchina.com/