Photo: China Briefing

100 อันดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับสูงของจีน ปี 2565

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เครือข่าย Network of Science and Education Evaluation in China (ประกอบด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และการศึกษาแห่งประเทศจีนของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หางโจว สถาบันวิจัยอุดมศึกษาเจ้อเจียง ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเมินผลมณฑลเข้มแข็งด้วยอุดมศึกษา และศูนย์วิจัยประเมินผลวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น) เผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับสูง (Higher Vocational Colleges) ของจีน ตัวชี้วัดการจัดอันดับมาจากมิติต่าง ๆ เช่น โรงเรียน ภูมิภาค ประเภท หมวดหมู่หลัก สาขาวิชาเอก และสาขาวิชา

ที่มา : Network of Science and Education Evaluation in China