100 อันดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับสูงของจีน ปี 2565

Photo: China Briefing

100 อันดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับสูงของจีน ปี 2565

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เครือข่าย Network of Science and Education Evaluation in China (ประกอบด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และการศึกษาแห่งประเทศจีนของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หางโจว สถาบันวิจัยอุดมศึกษาเจ้อเจียง ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเมินผลมณฑลเข้มแข็งด้วยอุดมศึกษา และศูนย์วิจัยประเมินผลวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น) เผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับสูง (Higher Vocational Colleges) ของจีน ตัวชี้วัดการจัดอันดับมาจากมิติต่าง ๆ เช่น โรงเรียน ภูมิภาค ประเภท หมวดหมู่หลัก สาขาวิชาเอก และสาขาวิชา

ที่มา : Network of Science and Education Evaluation in China

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]