ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทางด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ: จากศาสตร์สู่การประยุกต์ใช้

Thailand and the People’s Republic of China by the 2 organizations; National Nanotechnology Center (NANOTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA) and National Center for Nanoscience and Technology (NCNST), Chinese Academy of Sciences (CAS) has been collaborated in Nanomedicine, Nano Delivery System, Nano Pesticide, and Nanosensors since 2013.

The collaboration has developed from R&D to workforce development via co-supervision model involving Ph.D. candidates from University of Chinese Academy of Science (UCAS) under the Royal Thai Government Scholarship Program. The long-term relationship between the two countries has made a very success story with the sharing of existing research facilities and human resources from both countries, the obtained knowledge could be expanded and implemented to applications and good quality products. Nanoscience and nanotechnology can be used in everyday life and having good impact to the society.

วิทยากร

  • Prof. Pairash Thajchayapong
  • Dr. Wannee Chinsirikul
  • Dr. Pasupha Chinvarasopak
  • Prof. Xing-Jie LIANG
  • Dr. Katawut Namdee
  • Piroonrat Dechbumroong
  • Prof. Baoquan Ding
  • Dr. Deanpen Japrung
  • Piyawat Pitikultham

กำหนดการสัมมนา

Thailand TimeChina TimeAgenda
13.30 – 13.4014.30 -14.40Welcome Remarks
by Prof. Pairash Thajchayapong 
Secretary-General of the Information Technology Foundation
under the Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
Chairman of the Executive Board of National Nanotechnology Center (NANOTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA), THAILAND
13.40 – 13.5014.40 -14.50Opening Remarks 
by Dr. Wannee Chinsirikul 
Executive Director 
National Nanotechnology Center (NANOTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA), THAILAND
13.50 – 14.0014.50 – 15.00THAILAND and CHINA Science, Technology, and Innovation Cooperation
by Dr. Pasupha Chinvarasopak 
Minister-Counsellor for Science, 
Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing, P.R. CHINA
14.00 – 14.2015.00 – 15.20Critical Parameters Clarification to Impact Nanostructure Interactions with Biosystems
by Prof. Dr. Xing-Jie Liang 
Chief Chair Professor of Nanobiology, College of Nanoscience and Technology, University of Chinese Academy of Sciences, CAS Center for Excellence in Nanoscience , National Center for Nanoscience and Technology (NCNST), Chinese Academy of Sciences (CAS), P.R. CHINA
14.20 – 14.4015.20 – 15.40Improvement of the Multi-performance Biocharacteristics of Cordycepin using BiloNiosome-core/chitosan-shell Hybrid Nanoparticles
by Dr. Katawut Namdee
Researcher 
Nanomedicine and Veterinary Research Team, Nanoencapsulation Research Group
National Nanotechnology Center (NANOTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA), THAILAND
14.40 – 15.0015.40 – 16.00The Novel Nanoscale Delivery mRNA System for SARS-CoV-2 Vaccine Prevention and Treatment
by Miss Piroonrat Dechbumroong 
Ph.D. Student in University China Academy of Science (UCAS) 
National Center for Nanoscience and Technology (NCNST), P.R. CHINA
15.00 – 15.2016.00 – 16.20Engineering DNA Nanodevices for Biomedical Applications
by Prof. Dr. Ding Baoquan 
Principal Investigator
National Center for Nanoscience and Technology (NCNST), Chinese Academy of Sciences (CAS), P.R. CHINA
15.20 – 15.4016.20 – 16.40Responsive Material and Nanosensor Research Group
By Dr. Deanpen Japrung
Director of Responsive Material and Nanosensor Research Group
National Nanotechnology Center (NANOTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA), THAILAND
15.40 – 16.0016.40 – 17.00Detection of miRNA Expression in Saliva for Diagnosis of Oral Cancer Diseases 
by Mr. Piyawat Pitikultham
Ph.D. Student in University China Academy of Science (UCAS) 
National Center for Nanoscience and Technology (NCNST), P.R. CHINA

หมายเหตุ ห้องประชุมออนไลน์จะเปิดระบบ 15 นาทีก่อนเริ่มงาน

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]