การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนที่จีน “ปรับตัวให้อิน สุดฟินในแดนมังกร”
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลาประเทศไทย 13.00 – 16.30 น.
ผ่านระบบ VooV Meeting

จัดโดย

 • ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
  (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
 • ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
 • ศูนย์อาเซียน-จีน (ASEAN China Center)
 • มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนนาน (Yunnan Normal University)
 • สมาคมนักเรียนไทย-จีน

หัวข้อการบรรยาย

 • ภาพรวมการศึกษาในประเทศจีน (ภาษาอังกฤษ)
 • วัฒนธรรมจีนน่ารู้ (ภาษาอังกฤษ)
 • อยู่อย่างปลอดภัยและสบายใจในจีน (ฝ่ายกงสุล สอท. ณ กรุงปักกิ่ง – ภาษาไทย)
 • การควบคุมและป้องกันโควิดในจีน และการเตรียมตัวก่อนเดินทาง (ภาษาไทย)
 • ประสบการณ์เรียนในแดนมังกรจากวิทยากรมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University (ภาษาไทย)